tintucvedienanh.com

Bài viết 08/2016

Ahn Jae Wook năm 2003

Phim chủ yếu sẽ phát hành ở thị trường châu Á và Mỹ. Cả hai phía Hàn Quốc – Hong Kong đều tin tưởng vào sức hút của Ahn Jae Wook đều tin tưởng vào sức hút của Ahn Jae Wook nếu anh có mặt trong phim

Cha In Pyo

Theo lời Shin Ae Ra – vợ của Cha In Pyo, để chuẩn bị cho vai diễn này, Cha In Pyo đã dành hơn 4 tháng cho việc chọn lựa phục trang, tìm kiếm phong cách mới, anh đã thay đổi 3 kiểu tóc nhưng vẫn chưa cảm thấy hài lòng