tintucvedienanh.com

Thưa sư Nếu tu thành phật sao con không thấy Sư nào thành phật

Thưa sư :
Nếu tu thành phật sao con không thấy Sư nào thành phật...
Sư:
Kha.... Kha.... Ta hỏi con con người có Linh hồn không
Dạ: có,
Sư:
con có thấy không, chỉ cảm nhận thôi đúng không.... Nhưng tin là có đúng không... Hãy tìm niềm tin này tại Tâm của con... Con sẽ có câu trả lời cho riêng mình, tự tìm tâm mà chứng quả....
******Tất cả vật thể hữu hình thì nhìn bằng mắt
Vô hình thì chỉ có Tâm mới xác định... Tâm là nhân đồng thời cũng là quả ******Tâm là ngọn đuốc mà Đức Phật nhắn nhủ cuối cùng và cũng là mẹ đẻ của các Pháp *****
14/03/2019
10 bình luận:
Tracy Nguyen
14-03-2019, 02:17:39
Nam mo a di da phat
Nguyễn Minh Cận
14-03-2019, 02:17:39
Nam mô a di da phât.
Ếch Ộp
15-03-2019, 04:28:40
A di da phat
Trần Hiếu
15-03-2019, 04:28:40
Chỉ mổi câu nầy tôi biết ngài là ai ? Tiếp vẩn nhân sanh đến bến bờ đạo sư hoan hủy độ hoàn niên
Từ Từ Thích
16-03-2019, 04:38:33
NAM MÔ BON SU THICH CA MAU NI PHAT
Xuanhanh Dao
16-03-2019, 04:38:33
Nam mô a di Đà Phật
Mỹ Ngọc
17-03-2019, 04:22:34
Nam mô a di đà phật
Nhân Như Quả
17-03-2019, 04:22:34
Nam mô a di đà phật
Ngoc Bui Thi
18-03-2019, 04:23:00
Nammoa dibda phat
Phu Tâm
18-03-2019, 04:23:00
A di đà phật

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *