tintucvedienanh.com

Trên đời này vốn dĩ không tồn tại chuyện không biết làm

Trên đời này vốn dĩ không tồn tại chuyện "không biết làm". Khi mất đi mọi chỗ dựa tự khắc, chuyện gì cũng sẽ biết làm.Trên đời này vốn dĩ không tồn tại chuyện "không biết làm". Khi mất đi mọi chỗ dựa tự khắc, chuyện gì cũng sẽ biết làm.
15/03/2019
6 bình luận:
Kim Phượng
15-03-2019, 02:18:23
Yeah. Live without limited phải ko boss?
Thanh Trúc
15-03-2019, 02:18:23
Just because you do not do, you can not stop
Thuỳ Trang
16-03-2019, 04:44:13
yeah
Son Nguyen
16-03-2019, 04:44:13
đi uống beer ko anh? :))
Thư Thư
17-03-2019, 04:27:36
Dạ boss nói đúng ạ
Thanh Bình Đinh
17-03-2019, 04:27:36
Sure ???

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *